Juoksurata

Juoksuradan kehän on oltava vähintään 350 metriä, sen on oltava mahdollisimman tasainen, eikä siinä saa olla koloja eikä vieraita esineitä, jotka voivat vahingoittaa koiraa tai johtaa sitä harhaan. Vähimmäisleveys suoraosuuksilla on kuusi (6) metriä, kaarteissa kahdeksan (8) metriä ja viistokaarteissa seitsemän (7) metriä. Viistokaarteiden vähimmäiskaltevuus on kahdeksan (8) astetta. Mikäli kaarteen kaltevuus on vähemmän kuin kahdeksan (8) astetta, kaarteen säteen on  oltava vähintään 40 metriä. Radan tulee olla aidattu ja sen pinnan joustava ja turvallinen. Radan pituus mitataan yhden (1) metrin etäisyydeltä sisäaidasta. Radalla on oltava virallinen mittaustodistus. Lähdöt juostaan aina vastapäivään.

Järjestelykennelissä kootaan koirat lähtöihin ja niiden tunnistusmerkinnät tarkistetaan ennen lähtöpaikalle siirtymistä. Järjestelykennelin tulee sijaita erillään juoksuradasta. Koirilta on estettävä näkyvyys juoksuradalle. Koiran kilpailuttaja on vastuussa koiran hallinnasta kokeen ajan, mm. koiran saapumisesta ajoissa järjestelykenneliin sekä lähtöpaikalle.

SVKL:n käytössä olevia, kilpailemiseen hyväksyttyjä kilparatoja on mm. Helsingin Tuomarinkartanolla, Hyvinkään Sveitsissä, Tampereen Kaupissa, Turun Vätissä, Haukiputaalla sekä Mikkelissä. Tuomarinkartanon ja Mikkelin radat ovat ruohopinnoitettuja, muut hiekkapohjaisia.

Juostavat matkat ja lepoajat
Juostavat matkat ovat Vinttikoiraliiton liittohallituksen määrittelemille pienikokoisille roduille (sis. portugalinpodengot) enintään 500 metriä ja muille roduille enintään 900 metriä. Maksimimäärä hyväksyttyjä kilpailusuorituksia yhdelle koiralle samana päivänä on enintään kolme (3), kun juostava matka on alle 525 metriä. Juostavan matkan ollessa yli 525 metriä, saavat koirat osallistua päivässä enintään kahteen lähtöön. Yli 525 metrin matkalle saavat osallistua ainoastaan koirat, jotka kyseisen vuoden tammikuun 1. päivänä ovat yli 2- ja alle 6-vuotiaita. Näille pitkille matkoille osallistuvien koirien on oltava eläinlääkärin erityisessä valvonnassa.

Lähtöjen välillä koiran lepoaika on
− vähintään 40 minuuttia juostavan matkan ollessa enintään 525 metriä;
− vähintään 60 minuuttia juostavan matkan ollessa yli 525 metriä.

Kilpailuoikeus ja sen rajoitukset
Koiralla on kilpailuoikeus, kun sillä on voimassa oleva ratajuoksukirja. SVKL:n ratajuoksukirja voidaan myöntää SKL-FKK:ssa rekisteröidylle koiralle. Ratajuoksukirja on voimassa, kun siihen on merkitty SKL:n hyväksymät tunnistusmerkinnät, koejuoksut, uroksilla kivestodistus sekä mitattavilla roduilla säkäkorkeuden mittaustulos. Kivesvikaiset ja ylikorkeat eivät voi osallistua avoimiin kilpailuihin.
Ratajuoksukirja anotaan SVKL:n erillisellä anomuslomakkeella. Anomukseen on liitettävä jäljennös rekisterikirjasta, rokotustodistuksesta, uroksilla kivestodistuksesta ja mitattavista roduista säkäkorkeuden mittaustodistus. Saadakseen kilpailuoikeuden koiran on osoitettava juoksuvarmuutensa SVKL:n ohjeiden mukaan järjestetyissä koejuoksuissa.
Yli 480 metrin kilpailuun koira saa osallistua ensimmäisen kerran sinä päivänä, jona se täyttää kaksi ( 2) vuotta ja viimeisen kerran sinä päivänä, jona se täyttää kuusi (6) vuotta. Kuusi vuotta täyttäneille koirille voidaan järjestää veteraanilähtöjä.

Koejuoksut
Koiran juoksuvarmuus osoitetaan kolmella koejuoksulla. Koejuoksun voi juosta vähintään 280 m matkalla. Ensimmäinen koejuoksu on nk. soolojuoksu, missä koira osoittaa viehevarmuutensa. Soolokoejuoksun hyväksymisessä otetaan myös huomioon se, että koira reagoi vieheen pysähtymiseen. Jos soolokoejuoksu on 280 m, voidaan ensimmäinen ryhmäkoejuoksu juosta saman päivän aikana kunhan noudatetaan riittävän pitkää lepoaikaa, 40 minuuttia. Toinen ryhmäkoejuoksu on juostava vähintään 480 m matkalla; ei koske portugalinpodengoa, italianvinttikoiraa, basenjia ja cirnenco dell `Etnaa, joille toinen koejuoksu voi olla myös 350m matkalta.

Ryhmäkoejuoksu suoritetaan vähintään kahden koiran kanssa, jotka koetta valvova tuomari on hyväksynyt. Koejuoksukoira juoksee aina täydessä kilpailuvarustuksessa ja lähtee aina keskeltä. Koiran on koejuoksuissaan osoitettava, että se juoksee juoksusääntöjen mukaisesti eikä häiritse kanssakilpailijoitaan. Kokeen hyväksyy palkintotuomari. Myös hylkäämisestä tulee tehdä merkintä kilpailukirja-anomukseen. Kilpailukirjan saadakseen koiralla tulee olla kaksi perättäistä hyväksyttyä ryhmäkoejuoksua. Jos koira keskeyttää häirinnän takia, ei tätä merkitä anomuskaavakkeeseen. Tuomari voi myöntää poikkeuksen kahden koekoiran vaatimuksesta nk. harvinaisten rotujen ollessa kyseessä. Tuomarin jääviydestä tehtäväänsä noudatetaan Suomen Kennelliiton jääviyssääntöä koskien näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja. Koejuoksut voi juosta kolme (3) kuukautta ennen kuin koira on oikeutettu osallistumaan kilpailuun.


Valionarvo (KVA-r)
Ratajuoksussa podengot eivät voi saavuttaa valionarvoon oikeuttavia tuloksia ennen kuin niille on hyväksytty käyttövalioajat. SVKL hyväksyy ajat, kun on saatu jonkin verran käyttökelpoista tilastomateriaalia. Ratajuoksuihin osallistuvien podengojen ajat tilastoidaan ja näitä aikoja voidaan käyttää aikanaan käyttövalioaikojen pohjana. Ennen vahvistettuja aikoja podengot eivät voi saavuttaa kilpailusijoitusta ratajuoksukokeesta.

Kilpailuvarustus
Kilpaillessaan koiran on käytettävä SVKL:n hyväksymää kuonokoppaa.
Järjestäjän on varattava riittävä määrä kilpailumantteleita, joiden värit ovat

 • numero yksi (1): punainen, jossa valkoinen numero
 • numero kaksi (2): sininen, jossa valkoinen numero
 • numero kolme (3): valkoinen, jossa musta numero
 • numero neljä (4): musta, jossa valkoinen numero
 • numero viisi (5): keltainen, jossa musta numero
 • numero kuusi (6): musta-valkoraitainen, jossa punainen numero

Sisäänkirjoitus
Koira on ilmoitettava kilpailutoimistoon viimeistään tuntia ennen kilpailun ilmoitettua alkamisaikaa. Koira viedään eläinlääkärin tarkastukseen vasta sisään kirjoituksen jälkeen.

Lähtökoppien arvonta

Alkuerien ja sijoituslähtöjen lähtökopit arvotaan julkisesti lähtöön osallistuvien koirien kilpailuttajien kesken koirien kilpailunumerojärjestyksessä, järjestäjän määräämässä paikassa. Arvonnan jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtökopeille järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Arvonnasta tai lähdöstä myöhästynyt koira suljetaan pois lähdöstä.

Hyväksytyt kuonokopat
Kilpailtaessa koiran tulee käyttää SVKL:n hallituksen hyväksymää kuonokoppaa.
Tämän takia kuonokoppa tulee valmistaa hyväksyntäperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat:

Koira ei saa vahingoittaa kanssakilpailijaansa

 • kopan kanssa ei pysty puremaan toista koiraa
 • kopassa ei saa olla toista koiraa vahingoittavia ulokkeita
 • kopan tulee pysyä päässä kilpailusuorituksen ajan

  Koiralle ei saa aiheutua vammoja kuonokopasta

 • kopassa ei saa olla koiraa vahingoittavia ulokkeita tai reunoja varsinkaan silmien kohdalla
 • kirsun kärjen tule rajoittaa kopan liike syvyyssuunnassa
 • koiran tulee saada suunsa auki esteettömästi saadakseen riittävän ilmamäärän
 • kopassa tulee olla riittävät ilmareiät
 • lankakopan päällä saa käyttää harsoa, joka estää pölyn kulkeutumisen suuhun.

Jokaisella vinttikoirarodulla on erilainen pään muoto ja koko, joten koppa on aina sovitettava koiralle henkilökohtaisesti ja tehtävä tarvittavat muutokset.

Kuonokoppien yleismallit:

1. ENGLANTILAISMALLINEN KUONOKOPPA
Valmistetaan 1mm galvanoidusta ”pianolangasta”, jonka vetolujuus on 150-180kg.
Kaikki liitokset on täysjuotettuja, seos 75 % tinaa ja 25% lyijyä.
Kaulahihnan oikea kireys on, kun kaksi sormea mahtuu kaulan ja hihnan väliin.

2. AUSTRALIALAINEN KUONOKOPPA
Valmistetaan kuten edellä, mutta malli on päältä avonainen.
Oikea kiinnitys on, kun koppa ei tule suoraan pois vetämällä päästä.

3. MUOVIKOPPA
Valmistetaan repeilemättömästä jäykästä muovista tai nailonista.
Lähtöaihio voi olla yksi- tai kaksiosainen, mutta se taivutetaan muotoonsa.
Oikea kiinnitys on, kun koppa ei tule suoraan vetämällä pois päästä.