Suomen Portugalinpodengot ry:n suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille
Tässä mainitut suositukset eivät vaikuta pentujen rekisteröintiin Suomen Kennelliitossa. Suositukset täyttävät yhdistelmät listataan Suomen Portugalinpodengot ry:n kotisivuille Jalostussuositukset täyttävät pentueet –listalle. Kaikki muut rekisteröintikelpoiset pentueet listataan Muut pentueet, jotka eivät täytä jalostussuosituksia –listalle. Pentueesta ilmoitetaan syy, miksi se ei täytä jalostussuosituksia.

Suositukset isälle ja emälle
Sekä emältä että isältä on tutkittu virallisesti vähintään polvet ja silmät. Silmien osalta lausunto saa olla korkeintaan 2 vuotta vanha. Polvien osalta alle 3-vuotiaana tutkitun koiran polvilausunto on voimassa 2 vuotta. Mikäli lausunto on vanhentunut yli 3-vuotiaalla tulee se uusia.  Polviluksaation raja-arvona on aste 2 (tätä huonompia koiria ei saa käyttää jalostukseen) ja suositellaan, että asteen 1 tai 2 koira yhdistetään tervepolvisen kanssa. Polvien vuoksi operoituja koiria ei saa käyttää jalostukseen. Jalostukseen ei saa käyttää koiraa, jolla on LeggPerthes, epilepsia, allergia tai atopia, PRA tai perinnöllinen kaihi.

Sekä emällä että isällä on oltava vähintään erittäin hyvä (EH) laatuarvostelussa Suomen Kennelliiton hyväksymästä koiranäyttelystä tai jalostustarkastuksesta hyväksytty tulos.

Isän tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kk ikäinen. Emän tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kk ikäinen.

Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle
Suositus sileäkarvaisen pienen podengon maksimijälkeläismääräksi on 25 pentua.
Suositus karkeakarvaisen pienen podengon maksimijälkeläismääräksi on 15 pentua.