Portugalinpodengot rotumääritelmä (.pdf)

Ulkomuototuomari koulutusmateriaalit

Portugalinpodengo on Portugalin kansallisrotu. Se on vanha metsästyskoirarotu ja sitä käytetään rodun kotimaassa siihen tehtävään vielä tänä päivänäkin. Portugalinpodengo kuuluu FCI 5:n roturyhmässä alkukantaisten rotutyyppiin.

Podengoja on kolmea eri kokoa: iso (grande), keskikokoinen (medio) ja pieni (pequeno). Turkinlaadut ovat sileäkarvainen (liso) ja karkeakarvainen (cerdoso). Rotumuunnoksia on täten yhteensä kuusi. Rotumuunnokset eroavat toisistaan ensisijaisesti koon ja karvanlaadun puolesta. Lisäksi rotumuunnokset eroavat toisistaan luonteenpiirteiltään, joiden tulisi heijastaa jokaisen kokomuunnoksen alkuperäistä käyttötarkoitusta.

Ensimmäiset sileäkarvaiset pienet podengot rekisteröitiin Suomeen v. 1990, pienet karkeat v. 1991, keskikokoiset karkeat v. 1998, keskikokoiset sileäkarvaiset v. 2007 ja iso sileäkarvainen v. 2012. Pienten
portugalinpodengojen Jalostuksen tavoiteohjelmaan on kerätty runsaasti
erilaista, myös rotuun tutustuville mielenkiintoista tietoa, http://www.podengo.net/jalostus/jalostuksen-tavoiteohjelma-jto.

Historiaa

Portugalinpodengo on tyypiltään alkukantainen koira, jonka juuret löytyvät todennäköisesti foinikialaisten ja roomalaisten Iberian niemimaalle mukanaan tuomista koirista Antiikin aikakaudella. 700-luvulla nämä koirat sekoittuivat maurien mukanaan tuomiin koiriin ja saivat niistä vaikutteita. Tämän risteytymisen tuloksena syntynyt rotu mukautui ja sopeutui ajan myötä Portugalin maastoon ja ilmastoon ja oli lähtökohtana sille rodulle, jonka nykyisin tunnemme portugalinpodengona.

Portugalinpodengo kehittyi morfologisesti vuosisatojen ajan käyttötarkoituksensa mukaisesti. Pienestä portugalinpodengosta tuli 1400-luvulla myös löytöretkeilijöiden apulainen rottien hävittämiseen laivoilta. Tällä tavalla se levisi myös Atlantin toiselle puolelle.

Suomessa rotumuunnoksista on rekisteröity ylivoimaisesti eniten pieniä portugalinpodengoja. Rotumuunnosten rekisteröintimäärät löytyvät Suomen Kennelliitto ry:n Jalostustietojärjestelmästä.

Luonne ja käyttäytyminen

Portugalinpodengo on iloinen, valpas, eloisa ja ystävällinen, mutta myös peloton, erittäin toimelias ja aktiivinen koira. Siitä on todella helppo pitää, mm. sen tomeruuden vuoksi vaikka herkkähaukkuisuus saattaa muodostua joskus ongelmaksikin asti. Portugalinpodengo saattaa alkuperästään ja alkukantaisuudestaan johtuen olla toisinaan hieman varautunut kohdatessaan uusia tilanteita ja asioita. Tätä ei kuitenkaan saa sekoittaa arkuuteen, jota portugalinpodengossa ei missään tapauksessa saa olla.

Portugalinpodengo todella kiintyy omistajaansa ja on yleensä ystävällinen myös lapsille ja toisille koirille edellyttäen, että on saanut tutustua niihin jo pennusta asti. Portugalinpodengo vaatii liikuntaa ja huomiota sekä pitää leikkimisestä. Se siis sopii monenlaiseen harrastamiseen ja on aktiiviselle ihmiselle hyvä valinta.

Terveys
Pienillä podengoilla on raportoitu joitakin Legg-Perthes-, epilepsia-, allergia- ja patella luksaatio tapauksia. Lisäksi virallisissa silmätarkastuksissa on yksittäisissä tapauksissa diagnosoitu distichiasista (ylimääräisiä ripsiä) ja kaihia (katarakta). Muutamilla pienillä karkeakarvaisilla podengoilla on todettu perinnöllisen etenevän verkkokalvon surkastuman (PRA) muoto, joka on liitetty PRCD-geenin mutaatioon. Tähän peittyvästi periytyvään muotoon on olemassa geenitesti. PRA-testatut –koirat

Joillakin pienillä podengoilla on esiintynyt CECS/PD-kohtauksia, joissa koiralla on tahdosta riippumattomia lihaskouristuksia. Kohtaus on epilepsian tyyppinen, mutta koira on tajuissaan kohtauksen aikana. CECS/PD-kohtaukset on borderterriereillä yhdistetty poikkeavaan gluteeniaineenvaihduntaan ja siksi kohtauksia saaville koirille suositellaan gluteenitonta dieettiä (Lowrie ym. J Vet Intern Med 2018). CECS/PD-kohtausten periytymistavan on borderterriereillä osoitettu olevan kompleksi (Stassen ym. J Vet Intern Med 2017).

Yhdistys kerää tietoja CECS-oireilevista koirista kasvattajien kasvatustyön tueksi sekä mahdollista jatkotarkastelua tai -tutkimuksia varten.

Kyselyyn voi vastata sekä oman epäilyn että eläinlääkärin toteaman oireilun.

Jalostukseen käytettäviltä koirilta suositellaan tutkituttamaan virallisesti silmät ja polvet ennen astutusta.

Keskikokoisilla podengoilla ei ole raportoitu edellä mainittuja sairauksia.

Terveystulokset Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä

Valitse vasemmalla olevasta valikosta haluamasi rotumuunnos ja sen jälkeen oikealta Terveys-osio sekä haluamasi tarkasteluajanjakso.

Portugalinpodengo harrastuskoirana

Portugalinpodengo eri muunnoksineen on erittäin monipuolinen
harrastuskoira. Podengo on edelleen alkuperämaassaan käytössä oleva metsästysrotu ja riistavietti on voimakas myös suomalaisessa kannassa, kuitenkin jonkin verran yksilöstä riippuen. Portugalinpodengoille sopivia harrastuksia ovat mm. vinttikoirien maastojuoksu, jäljestys, agility ja rallytoko. Juoksukilpailuissa (maasto ja rata) kunkin kokoluokan karvanlaadut kisaavat yhdessä.

Yleisin harrastusmuoto on koiranäyttelyt, joissa portugalinpodengoja esitetään paljon suhteessa rekisteröityihin koiramääriin. Näyttelyissä kaikki rotumuunnokset esitetään erikseen.

Rodun aktiivisuuden ja monipuolisuuden vuoksi podengo on aina valmis lähestulkoon kaikkeen mitä koiran omistaja keksii koiran kanssa kokeilla. Alkukantaisuuden ja ns. ”oman pään” vuoksi podengon riittävä motivoiminen tulee ottaa huomioon harrastuksissa, jotta ne pysyvät mielekkäinä pidemmänkin aikaa.

Siirto rotumuunnoksesta toiseen

Siirto rotumuunnoksesta toiseen on tarvittaessa mahdollista. Siirto voidaan tehdä karvanlaadun osalta sen jälkeen kun koira on täyttänyt 9 kuukautta ja kokoluokan osalta kun koira on täyttänyt 15 kuukautta.

Rotumuunnoksesta toiseen siirto voidaan tehdä näyttelyssä virallisessa luokassa siten kuin näyttelyiden järjestämisohjeessa määrätään. Siirto voidaan tehdä vain kerran. Tarkastuksen suorittaa rodulle pätevöity ulkomuototuomari ennen kyseisten rotujen arvostelun aloittamista. Mikäli ulkomuototuomari mittauksen tai arvioinnin tuloksena toteaa koiran kuuluvan toiseen rotumuunnokseen, on täytettävä virallinen ”Siirto rodusta toiseen” -lomake. Yksi lomakkeen jäljennös annetaan näytteilleasettajalle ja muut liitetään näyttelyarvostelulomakkeeseen. Koira on arvosteltava heti samassa näyttelyssä siinä rotumuunnoksessa, johon se siirrettiin, eikä se myöhemminkään saa jatkaa kilpailemista aiemmassa rotumuunnoksessa. Rotumuunnoksesta toiseen tapahtuneen siirron jälkeen kaikki koiran aikaisemmat näyttelytulokset mitätöidään.

Yhdistyksen rotua esittelevät roll-upit
© Anna Lylykorpi