Podengo.net
Header

Rotukuvaus ja rekisteröinnit

Portugalinpodengo: rotukuvaus

Portugalinpodengo on Portugalin kansallisrotu. Se on alkukantainen ja vanha koirarotu ja sitä käytetään kotimaassaan yhä edelleen alkuperäisessä käytössään metsästyksessä.

Portugalinpodengoja on kahta eri karvanlaatua; sileäkarvainen ja karkeakarvainen sekä kolmea eri kokoa; iso, keskikokoinen ja pieni. Näin ollen rotumuunnoksia on yhteensä kuusi. Rotumuunnokset eroavat toisistaan ensisijaisesti koon ja karvanlaadun puolesta, ja luonteenpiirteiden tulisi heijastaa jokaisen kokomuunnoksen alkuperäistä käyttötarkoitusta.

Portugalinpodengo on iloinen, valpas, eloisa ja ystävällinen, mutta myös peloton ja erittäin toimelias ja aktiivinen koira. Siitä on todella helppo pitää, mm. sen tomeruuden vuoksi, vaikka sen herkkähaukkuisuus saattaa koitua joskus ongelmaksikin asti. Portugalinpodengo saattaa alkuperästään ja alkukantaisuudestaan johtuen olla toisinaan hieman varautunut kohdatessaan uusia tilanteita ja asioita. Tätä ei kuitenkaan saa sekoittaa arkuuteen, sitä portugalinpodengo ei missään nimessä saa olla.

Portugalinpodengo todella kiintyy omistajaansa ja on yleensä ystävällinen myös lapsille ja toisille koirille edellyttäen, että on saanut niihin jo pennusta asti tutustua. Se vaatii liikuntaa ja huomiota ja pitää leikkimisestä. Se siis sopii monenlaiseen harrastamiseen ja on aktiiviselle ihmiselle hyvä valinta. Portugalinpodengoille sopivia harrastuksia ovat mm. vinttikoirien maastojuoksu, agility, jäljestys sekä näyttelyt.

Pienillä podengoilla on raportoitu joitakin Legg-Perthes, epilepsia ja patella luksaatio tapauksia. Lisäksi virallisissa silmätarkastuksissa on yksittäistapauksissa diagnosoitu distichiasista (ylimääräisiä ripsiä), PRA:ta sekä kaihia (katarakta). Jalostukseen käytettäviltä koirilta suositellaan tutkituttamaan virallisesti silmät ja polvet ennen astutusta.

Keskikokoisilla podengoilla ei ole raportoitu edellä mainittuja sairauksia.

Historiaa

Portugalinpodengo on tyypiltään alkukantainen koira, jonka juuret löytyvät todennäköisesti foinikialaisten ja roomalaisten Iberian niemimaalle mukanaan tuomista koirista Antiikin aikakaudella. 700-luvulla nämä koirat sekoittuvat maurien mukanaan tuomiin koiriin ja saivat niistä vaikutteita.

Tämän risteytymisen tuloksena syntynyt rotu mukautui ja sopeutui ajan myötä Portugalin maastoon ja ilmastoon ja oli lähtökohtana sille rodulle minkä nykyisin tunnemme Portugalinpodengona.

Portugalinpodengo kehittyi morfologisesti vuosisatojen ajan käyttötarkoituksensa mukaisesti. Pienestä portugalinpodengosta tuli 1400-luvulla myös löytöretkeilijöiden apulainen rottien hävittämiseen laivoilta. Tällä tavalla se levisi myös Atlantin toiselle puolelle.

 

Rekisteröinnit ja niiden muutokset

Suomen rekisteröintimäärät eri muunnoksille, KoiraNet 31.12.2016. Luvuissa ei ole huomioitu menehtyneitä.
Pienet sileäkarvaiset: 1059 kpl
Pienet karkeakarvaiset: 464 kpl
Keskikokoiset karkeakarvaiset: 74 kpl
Keskikokoiset sileäkarvaiset: 37 kpl
Isot sileäkarvaiset: 2 kpl
Isot karkeakarvaiset: –

Suomen rekisteröintimäärät eri muunnoksille, KoiraNet 30.09.2014. Luvuissa ei ole huomioitu menehtyneitä.
Pienet sileäkarvaiset: 922 kpl
Pienet karkeakarvaiset: 394 kpl
Keskikokoiset karkeakarvaiset: 68 kpl
Keskikokoiset sileäkarvaiset: 32 kpl
Isot sileäkarvaiset: 1 kpl
Isot karkeakarvaiset: –

 

Siirto rotumuunnoksesta toiseen

Koska portugalinpodengojen karvanlaatu ja kokoluokka voivat toisinaan periytyä sukupolvelta toiselle eri muunnoksena, on siirto muunnoksesta toiseen tarvittaessa mahdollista. Siirto voidaan tehdä karvanlaadun osalta sen jälkeen kun koira on täyttänyt 9kk, ja kokoluokan osalta kun koira on täyttänyt 15kk.

Rotumuunnoksesta toiseen siirto voidaan tehdä näyttelyssä virallisessa luokassa siten kuin näyttelyiden järjestämisohjeessa määrätään. Kennelliitto voi myös tehdä siirron rotukohtaisten erityisehtojen perusteella. Siirto voidaan tehdä vain kerran. Tarkastuksen suorittaa rodulle pätevöity ulkomuototuomari ennen kyseisten rotujen arvostelun aloittamista. Mikäli ulkomuototuomari mittauksen tai arvioinnin tuloksena toteaa koiran kuuluvan toiseen rotuun tai rotumuunnokseen, on täytettävä virallinen ”Siirto rodusta toiseen” -lomake. Yksi lomakkeen jäljennös annetaan näytteilleasettajalle ja muut liitetään näyttelyarvostelulomakkeeseen. Koira on arvosteltava heti samassa näyttelyssä siinä rodussa tai rotumuunnoksessa, johon se siirrettiin, eikä se myöhemminkään saa jatkaa kilpailemista aiemmassa rodussaan tai rotumuunnoksessa. Rodusta tai rotumuunnoksesta toiseen tapahtuneen siirron jälkeen kaikki koiran aikaisemmat näyttelytulokset mitätöidään.

Lisätietoja: Kennelliiton koirarekisteriohje 2017(.pdf)