Header

Yhdistys


Suomen Portugalinpodengot ry Toimintasuunnitelma 2020

Yleistä
Vuosi 2020 on yhdistyksen 24. toimintavuosi. Jatketaan toimintaa portugalinpodengojen tunnetuksi
tekemiseksi ja harrastuksen lisäämiseksi rodun parissa. Toimitaan aktiivisesti rodusta kiinnostuneiden
henkilöiden saamiseksi yhdistyksen jäseniksi mm. tarjoamalla kasvattajille mahdollisuus liittää uudet
pennunostajat yhdistyksen jäseniksi puoleen hintaan.

Toiminta
Pyritään järjestämään kesä-/syyspäivä. Tiedustellaan jäsenistön kiinnostusta sosiaalisen median kautta.
Maastomestaruuskilpailut järjestetään seuraavan kerran 2021.
Erikoisnäyttely järjestetään seuraavan kerran 2021.
Pyritään edistämään podengojen agility- ja juoksutoimintaa.
Jalostustoimikunta järjestää jalostustarkastuksen mikäli saadaan osallistujia.
Pyritään järjestämään match show Kuopiossa.
Jalostuksen tavoiteohjelma päivitetään Kennelliiton ohjeen mukaisena 5-vuotispäivityksenä.
Pyritään osallistumaan vuoden aikana tilaisuuteen, jossa portugalinpodengoja voidaan tuoda esille.
Yhdistyksen vuosittaisten kilpailujen voittajat julkaistaan vuosikokouksessa.

Tiedotustoiminta
Toimitetaan kaksi PoPo-jäsenlehteä. Ylläpidetään yhdistyksen virallisia www-sivuja sekä epävirallista
facebook-ryhmää. Pidetään rotupalstaa Vinttikoiralehdessä.
Toimitetaan vuoden 2019 vuosikirja. Vuosikirja lähetetään jäsenten lisäksi jalostustoimikunnan
tuomarijäsenelle, Suomen Vinttikoiraliiton ulkomuototuomarikouluttajille ja Portugalin Podengo Clubille.

Yhteydenpito
Rodun kotimaan kasvattajiin pidetään yhteyttä mm. Portugalin Podengo Clubin kautta.
Pohjoismaista yhteistyötä ylläpidetään lähettämällä ilmoitus yhdistyksen kesäpäivistä sekä
erikoisnäyttelystä muille pohjoismaisille podengoyhdistyksille.
Yhdistyksen päätöksenteko
Yhdistyksen ylin päätösvalta on yhdistyksen kokouksella ja toimeenpanevana elimenä on hallitus.
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain yksi vuosikokous, joka pidetään sääntöjen mukaan tammitoukokuun aikana. Tänä vuonna kokous siirrettiin koronan vuoksi pidettäväksi 13.6.2020. Tarvittaessa
pidetään ylimääräisiä kokouksia. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Suomen Portugalinpodengot ry Hallitus