Podengo.net
Header

Yhdistys

Suomen Portugalinpodengot ry Toimintasuunnitelma 2019

Yleistä
Vuosi 2019 on yhdistyksen 23. toimintavuosi. Jatketaan toimintaa portugalinpodengojen tunnetuksi
tekemiseksi ja harrastuksen lisäämiseksi rodun parissa. Toimitaan aktiivisesti rodusta kiinnostuneiden henkilöiden saamiseksi yhdistyksen jäseniksi mm. tarjoamalla kasvattajille mahdollisuus liittää uudet pennunostajat yhdistyksen jäseniksi puoleen hintaan.
Toiminta
Pyritään järjestämään kesäpäivät.
Maastomestaruuskilpailut järjestetään Jyväs-Coursingin yhteydessä 8.6.2019.
Järjestetään erikoisnäyttely Pöytyällä 25.8.2019. Tuomariksi on lupautunut ulkomuototuomari Pedro Sanches Delerue Portugalista.
Jalostustoimikunta järjestää jalostustarkastuksen mikäli osallistujia saadaan aktivoitua. Jalostuksen tavoiteohjelma päivitetään Kennelliiton ohjeen mukaisena 5-vuotispäivityksenä. Pyritään osallistumaan vuoden aikana tilaisuuteen, esim. Lemmikkimessuille, jossa portugalinpodengoja
voidaan tuoda esille.
Yhdistyksen vuosittaisten kilpailujen voittajat julkaistaan vuosikokouksessa.
Tiedotustoiminta
Toimitetaan kaksi PoPo-jäsenlehteä. Ylläpidetään yhdistyksen virallisia www-sivuja sekä epävirallista facebook-ryhmää. Pidetään rotupalstaa Vinttikoiralehdessä.
Toimitetaan vuoden 2018 vuosikirja. Vuosikirja lähetetään jäsenten lisäksi jalostustoimikunnan tuomarijäsenelle, Suomen Vinttikoiraliiton ulkomuototuomarikouluttajille ja Portugalin Podengo Clubille.
Yhteydenpito
Rodun kotimaan kasvattajiin pidetään yhteyttä mm. Portugalin Podengo Clubin kautta.
Pohjoismaista yhteistyötä ylläpidetään lähettämällä ilmoitus yhdistyksen kesäpäivistä sekä erikoisnäyttelystä muille pohjoismaisille podengoyhdistyksille.
Yhdistyksen päätöksenteko
Yhdistyksen ylin päätösvalta on yhdistyksen kokouksella ja toimeenpanevana elimenä on hallitus. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain yksi vuosikokous, joka pidetään sääntöjen mukaan  tammitoukokuun aikana. Tänä vuonna kokous on 17.3.2019. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia.
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä keskustellaan yhdistyksen hakemisesta rotujärjestöksi.
Suomen Portugalinpodengot ry Hallitus