Suomen Portugalinpodengot ry Toimintasuunnitelma 2023

Yleistä

Vuosi 2023 on yhdistyksen 27. toimintavuosi. Jatketaan toimintaa portugalinpodengojen tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen lisäämiseksi rodun parissa. Toimitaan aktiivisesti rodusta kiinnostuneiden henkilöiden saamiseksi yhdistyksen jäseniksi mm. tarjoamalla kasvattajille mahdollisuus liittää uudet pennunostajat yhdistyksen jäseniksi puoleen hintaan.

Toiminta

Pyritään järjestämään kesäpäivät.

Vuoden 2023 maastomestaruuskilpailu pidetään 8./9.7.2023 Whippet-Harrastajien järjestämien kisojen yhteydessä Kangasniemellä.

Vuoden 2023 erikoisnäyttely pidetään 23.7.2023 Tuomarinkartanossa Helsingissä.

Jalostustoimikunta järjestää jalostustarkastuksen, mikäli saadaan osallistujia.

Pyritään osallistumaan vuoden aikana tilaisuuteen, esim. Lemmikkimessuille, jossa portugalinpodengoja voidaan tuoda esille.

Tiedotustoiminta

Toimitetaan kaksi PoPo-jäsenlehteä sähköisenä ja painettuna. Ylläpidetään yhdistyksen virallisia www-sivuja sekä epävirallista facebook-ryhmää. Pidetään rotupalstaa Vinttikoiralehdessä.

Toimitetaan vuoden 2022 vuosikirja. Vuosikirja lähetetään tilauksen tehneiden jäsenten lisäksi jalostustoimikunnan tuomarijäsenelle, Suomen Vinttikoiraliiton ulkomuototuomarikouluttajille ja Portugalin Podengo Clubille.

Yhteydenpito

Rodun kotimaan kasvattajiin pidetään yhteyttä mm. Portugalin Podengo Clubin kautta.

Pohjoismaista yhteistyötä ylläpidetään lähettämällä ilmoitus yhdistyksen kesäpäivistä sekä erikoisnäyttelystä muille pohjoismaisille podengoyhdistyksille.

Yhdistyksen päätöksenteko

Yhdistyksen ylin päätösvalta on yhdistyksen kokouksella ja toimeenpanevana elimenä on hallitus. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain yksi vuosikokous, joka pidetään sääntöjen mukaan tammi-toukokuun aikana. Kokous järjestetään tarvittaessa koronapandemiasta johtuen etäkokouksena. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä hallituksen esitys yhdistyksen sääntömuutoksesta.

Suomen Portugalinpodengot ry Hallitus

Suomen Portugalinpodengot ry Toimintakertomus 2022

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja monipuolistaa portugalinpodengorotujen harrastusta Suomessa.  Kulunut vuosi oli yhdistyksen 26. toimintavuosi.

Jäsenistö

Podengoyhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2022: 2 kunniajäsentä, 145 varsinaista jäsentä, 15 kasvattijäsentä, 6 perhejäsentä, yhteensä 168 jäsentä.

Hallitus ja toimihenkilöt sekä kokousosallistumiset

Hallitus piti vuoden aikana yhteensä yhden sähköpostikokouksen ja 3 kokousta etäyhteyksin.

Puheenjohtaja                                                 Eija Sandholm 1.1.–31.12.      4/4

Varapuheenjohtaja                                          Kirsti Helje 1.1.–31.12.             4/4

Sihteeri                                                            Maaret Ridanpää 1.1.–31.12.    4/4

Hallituksen varsinaiset jäsenet                        Heidi Kolunsarka 1.1.–31.12.     2/4

Anna Lylykorpi 1.1.–31.12.         4/4

Päivi Maunola 1.1.–31.12.          3/4

Hallituksen varajäsenet                                   Marianne Kolu 1.1.–31.12.          4/4

Tiia Leppäkorpi 1.1.–31.12.         2/4

Rahastonhoitaja                                               Kati Savolainen

Jäsensihteeri                                                    Marke Kärkkäinen

Webmaster                                                       Tiia Leppäkorpi ja Meri Lautkankare

Toimikunnat

Jalostustoimikunta ja pentuvälitys

pienet karkeakarvaiset Eija Sandholm

 • -pienet sileäkarvaiset Sari Isoniemelä
 • -keskikokoiset karkeakarvaiset Anna Lylykorpi
 • -keskikokoiset sileäkarvaiset Mimori Fellman-Närhi
 • -isot sileäkarvaiset Eija Tammi (kontaktihenkilö, jalostustoimikunnan ulkopuolinen)
 • -ulkomuototuomarijäsen Säde Hohteri
 • -puheenjohtaja Heidi Kolunsarka
 • -sihteeri, ei nimetty

Juoksutoimikunta (rata- ja maastojuoksu)

Juoksutoimikunnan jäsenet olivat Sari Harlamow, Marianne Kolu, Terhi Piirainen, Nina Tuononen, Anna Lylykorpi ja Susanna Koskinen.

Lehtitoimikunta

PoPo-lehden päätoimittajana toimi Marianne Kolu. Lehtitoimikunnan jäsenet olivat Sari Harlamow, Terhi Piirainen ja Nina Tuononen.

Yhdistyksen kokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin läsnäolokokouksena sekä etäyhteyksin 12.5.2022 Simpukkatie 2, 21420 Lieto Shellin kabinetissa. Kokouksessa käsiteltiin yleiskokouksen vaatimat asiat sekä hyväksyttiin hallituksen esitys Suomen Portugalinpodengot ry:n uusiksi säännöiksi. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi uudet säännöt 2.9.2022. Sääntömuutos mahdollistaa etäyhteyksin järjestettävän vuosikokouksen järjestämisen.

Toiminta

Yhdistyksen järjestämä erikoisnäyttely pidettiin 11.06.2022 Tuurissa Miljoonakoiranäyttelyn yhteydessä. Tuomarina oli Esa Ruotsalainen.

Arvosteltavia koiria oli 49. ROP-koirat:

 • -pieni sileäkarvainen, uros Snadifrendin Tsilarin Tsufe, om. Sari Isoniemelä
 • -pieni karkeakarvainen, narttu Hirsituvan Nyt tuli Hoppu, om. Marke Kärkkäinen & Tarja Kelokaski
 • -keskikokoinen sileäkarvainen, uros Blue Chips ppm Don Vasco, om. Eija Tammi
 • -keskikokoinen karkeakarvainen, uros Stagedog Pisteiro Adriano, om. Anna & Eero Lylykorpi

Erikoisnäyttelyn järjestelytoimikunta: Terhi Piirainen (pj.), Marke Kärkkäinen (siht.), Kati Savolainen

(rahastonhoitaja), Sari Harlamow ja Sanna Norojärvi. Tuomarisihteeripalvelu saatiin Miljoonakoiralta.

Suomen Vinttikoiraliiton erikoisnäyttely oli 9.7.2022 Helsingissä. Portugalinpodengot arvosteli Veli-Pekka Kumpumäki. Arvoteltavia koiria oli 20. ROP-koirat:

 • -pieni sileäkarvainen, uros Eximus Vis Ice Cube, om. Heidi Kolunsarka
 • -pieni karkeakarvainen, uros Hirsituvan Herra-Huu, om. Terhi Piirainen
 • -keskikokoinen karkeakarvainen, uros Stagedog Pisteiro Adriano, om. Anna & Eero Lylykorpi

Vuoden 2024 erikoisnäyttely anottiin pidettäväksi 27.7.2024 Mikkeli KV näyttelyn yhteydessä.

Osallistuttiin Rotutorille 10.-11.12.2022. Yhdistyksellä oli näyttelyosasto ja molempina päivinä pidettiin rotuesittely.

Toimitettiin koirat rotujärjestömme Suomen Vinttikoiraliiton järjestämään ulkomuototuomarikoulutukseen ja arvostelukokeeseen Espoossa 6.3.2022.

Maastomestaruuskilpailu järjestettiin 4.06.2022 Jyväs-Coursing-kisojen yhteydessä. Mestaruuden voitti pieni karkeakarvainen narttu Hirsituvan Kukas-Lie-Maskotti, omistaja Johanna Lind-Vilpponen.

Vuoden 2023 maastomestaruuskilpailu anottiin pidettäväksi 8./9.7.2023 Whippet-Harrastajien järjestämien kisojen yhteydessä Kangasniemellä.

Kesäpäiviä ei järjestetty järjestäjien puutteen vuoksi.

Vuotuiset kilpailut

Koronatilanteesta johtuen v. 2021 ei järjestetty Vuoden podengo -kilpailuja, joten vuoden 2022 vuosikokouksessa ei ollut palkittavia koiria.

Julkaisutoiminta

Vuoden aikana toimitettiin vuoden 2021 vuosikirja ja kaksi PoPo-jäsenlehteä. Jäsenlehti julkaistiin sekä paperisena että sähköisenä.

Rotujärjestö

Yhdistyksellä ei ollut jäsentä Suomen Vinttikoiraliiton liittohallituksessa, mutta Eija Sandholm toimi SVKL:n jalostustoimikunnan jäsenenä. Eija Sandholm ja Maaret Ridanpää edustivat yhdistystä SVKLn kevätkokouksessa, Eija Sandholm edusti yhdistystä SVKLn syyskokouksessa.

Suomen Portugalinpodengot ry Hallitus