Podengo.net
Header

Yhdistys

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

YLEISTÄ
Vuosi 2015 on yhdistyksen 19. toimintavuosi. Jatketaan toimintaa portugalinpodengojen tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen lisäämiseksi rodun parissa. Toimitaan aktiivisesti rodusta kiinnostuneiden henkilöiden saamiseksi yhdistyksen jäseniksi mm. tarjoamalla kasvattajille mahdollisuus liittää uudet pennunostajat yhdistyksen jäseniksi puoleen hintaan.

TOIMINTA
Leiritoimikunta järjestää jäsenille tarkoitetut kesäpäivät.
Juoksutoimikunta järjestää podengojen maastomestaruuskilpailun ja juoksupäivän.
Jalostustoimikunta järjestää kasvattajapäivät ja jalostustarkastuksen sekä toimittaa tarvittaessa koiria rotujärjestö Suomen Vinttikoiraliiton ulkomuototuomarikoulutukseen.
Yhdistys järjestää asiantuntijaluennon tuomareille ja muille kiinnostuneille. Luennoitsija on Gabriela Veiga. Koulutuspäivä on 8.6.2015.
Vuosittaisten kilpailujen voittajat julkaistaan kevätkokouksessa tai vuosikokouksessa, jos uudet säännöt hyväksytään.
Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) (koskee pieniä podengoja) päivitetään.

TIEDOTUSTOIMINTA
Toimitetaan kaksi PoPo-jäsenlehteä.
Vuosikirjassa julkaistaan vuoden 2014 näyttely-, koe- ja terveystulokset. Vuosikirja lähetetään jäsenten lisäksi jalostustoimikunnan tuomarijäsenelle, Suomen Kennelliittoon, Suomen Vinttikoiraliiton ulkomuototuomarikouluttajille, Portugalin Kennelliittoon ja Portugalin Podengo Clubille.
Pidetään rotupalstaa Vinttikoiralehdessä.

YHTEYDENPITO
Rodun kotimaan kasvattajiin pidetään yhteyttä mm. Portugalin Podengo Clubin kautta. Pohjoismaista yhteistyötä pyritään vahvistamaan lähettämällä ilmoitus podengojen kesäpäivistä sekä erikoisnäyttelystä muille pohjoismaisille podengoyhdistyksille.

YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO
Yhdistyksen ylin päätösvalta on yhdistyksen kokouksella ja toimeenpanevana elimenä on hallitus. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain kaksi; kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat.
tai jos uudet säännöt hyväksytään ja saadaan voimaan myös Patentti-ja rekisterihallituksessa:
Yhdistyksen ylin päätösvalta on yhdistyksen kokouksella ja toimeenpanevana elimenä on hallitus. Yhdistyksellä on yksi vuosikokous, joka pidetään toukokuun loppuun mennessä. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Hallitus