Suomen Portugalinpodengot ry Toimintasuunnitelma 2021

Yleistä
Vuosi 2021 on yhdistyksen 25. toimintavuosi. Jatketaan toimintaa portugalinpodengojen tunnetuksi
tekemiseksi ja harrastuksen lisäämiseksi rodun parissa. Toimitaan aktiivisesti rodusta kiinnostuneiden
henkilöiden saamiseksi yhdistyksen jäseniksi mm. tarjoamalla kasvattajille mahdollisuus liittää uudet

Toiminta
Pyritään järjestämään kesäpäivät.
Maastomestaruuskilpailut järjestetään 4.7.2021 K-Svk goes forties! -kisan yhteydessä Virolahdella.
Erikoisnäyttely järjestetään 18.7.2021 Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa Helsingissä. Tuomariksi on
kutsuttu Gabriela Veiga Portugalista.
Aktivoidutaan juoksuharrastuksen lisäksi agility- ja nosework-harrastusten parissa.
Jalostustoimikunta järjestää jalostustarkastuksen, mikäli saadaan osallistujia.
Pyritään osallistumaan vuoden aikana tilaisuuteen, esim. Lemmikkimessuille, jossa portugalinpodengoja
voidaan tuoda esille.

Tiedotustoiminta
Toimitetaan kaksi sähköistä ja kaksi painettua PoPo-jäsenlehteä. Painetussa lehdessä julkaistaan myös aiempi sähköinen lehti. Ylläpidetään yhdistyksen virallisia www-sivuja sekä epävirallista facebook-ryhmää. Pidetään rotupalstaa Vinttikoiralehdessä.
Toimitetaan vuoden 2020 vuosikirja. Vuosikirja lähetetään tilauksen tehneiden jäsenten lisäksi
jalostustoimikunnan tuomarijäsenelle, Suomen Vinttikoiraliiton ulkomuototuomarikouluttajille ja Portugalin Podengo Clubille.

Yhteydenpito
Rodun kotimaan kasvattajiin pidetään yhteyttä mm. Portugalin Podengo Clubin kautta.
Pohjoismaista yhteistyötä ylläpidetään lähettämällä ilmoitus yhdistyksen kesäpäivistä sekä erikoisnäyttelystä muille pohjoismaisille podengoyhdistyksille.

Yhdistyksen päätöksenteko
Yhdistyksen ylin päätösvalta on yhdistyksen kokouksella ja toimeenpanevana elimenä on hallitus. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain yksi vuosikokous, joka pidetään sääntöjen mukaan tammi-toukokuun aikana. Tänä vuonna kokous järjestetään koronapandemian vuoksi etäkokouksena. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Suomen Portugalinpodengot ry Hallitus