Koiranäyttelyt ovat yksi tapa arvioida rodun yksilöiden ulkomuotoa ja yleispiirteitä, liikkumisen ja luonteen lisäksi. Näyttelyissä koira arvostellaan peilaten sitä rodun omaa rotumääritelmää vastaan, ollen kuitenkin samalla hauska ja mukava harrastus sekä koiralle että omistajalleen.

Portugalinpodengot voivat osallistua kaikkiin Suomessa järjestettäviin näyttelyihin, jos näyttely on avoinna kaikille roduille. Ryhmänäyttelyissä on mukana vain osa FCI:n roturyhmistä. Huom! Koska portugalinpodengoilla ei vielä ole oikeutta kisata käyttöpuolella (rata tai maasto) kansainvälisistä cacileista, ei podengo kuitenkaan saa osallistua käyttöluokkaan kansainvälisissä (KV) näyttelyissä. Muissa kansallisissa näyttelyissä käyttöluokka on podengoille sallittu.

Näyttelyihin osallistuvat koirat ilmoitetaan johonkin seuraavista luokista:
– pentuluokka 5 – 7 kk (epävirallinen)
– pentuluokka 7 – 9 kk (epävirallinen)
– junioriluokka 9 – 18 kk
– nuortenluokka 15 – 24 kk
– avoin luokka 15 kk –
– valioluokka 15 kk –  (koiran tulee olla jonkun maan muotovalio)
– käyttöluokka 15 kk – (koiran tulee täyttää rodun käyttöluokkavaatimukset)
– veteraaniluokka 8 v –

Jotta portugalinpodengo voi saavuttaa käyttövalion arvon (KVA), on sillä oltava laatuarvosteluna vähintään hyvä (H) näyttelystä.

VALIONARVOJA
FIN MVA : Saadakseen suomalaisen muotovalion arvon, koiran tulee saada vähintään kolme sertifikaattia näyttelystä Suomessa kolmelta eri tuomarilta. Vähintään yksi sertifikaateista on saatava yli 24 kk:n iässä.

KANS MVA : Saadakseen kansainvälisen muotovalion arvon, koiralla on oltava neljä CACIBia kolmesta eri maasta, kolmelta eri tuomarilta, riippumatta rodun koiramäärästä. Ensimmäisen ja viimeisen CACIBin välillä on oltava vähintään yksi vuosi ja yksi päivä, esimerkiksi 1.1.2001 – 1.1.2002.

POHJ MVA: Saadakseen Pohjoismaiden muotovalion arvon, koiran on oltava kolmen eri pohjoismaan valio (Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti tai Tanska).

BALT MVA: Saadakseen Baltian maiden muotovalion arvon, koiran on saavutettava Eestin, Latvian ja Liettuan muotovalion arvo.

ULKOMAISET VALIONARVOT JA -TITTELIT: Muiden maiden valionarvon saavuttamiseen vaaditaan eri tyyppisiä tuloksia, riippuen maasta ja sen noudattamista säännöistä. Osassa maista on mahdollista valioitua yhdellä maan omalla sertillä, jos koira on jo jonkun toisen maan valio. Kaikkialla tämä ei kuitenkaan päde, joten aina ennen ulkomaalaiseen näyttelyyn ilmoittautumista on parasta tarkistaa maan kennelliiton laatimat säännöt ulkomaalaisille koirille.