Header

Yhdistyksen Rekisteriseloste

Suomen Portugalinpodengot ry:n rekisteriseloste

Rekisteriseloste SPP jäsenrekisteri (.pdf)

Rekisteriseloste SPP terveyskyselyt (.pdf)

 1. Rekisterinpitäjä
  Suomen Portugalinpodengot ry
  Malminhaankuja 9 C 8, 02280 Espoo
  puheenjohtaja (at) podengo.net
  puh. 050-9667584
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Marke Kärkkäinen
  Siirolantie 89, 58140 Ahvensalmi
  jasensihteeri (at) podengo.net
  puh. 040-7018778
 3. Rekisterin nimi
  Suomen Portugalinpodengot ry:n jäsenrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  – jäsentiedotteiden lähettäminen sähköpostitse
  – jäsenlehden postittaminen postitse
  – vuosikirjan postittaminen postitse
  – jäsenille tarkoitettujen kilpailujen osallistumisoikeuden tarkistus
  – jäsenmäärän ilmoittaminen rotujärjestölle käytettävissä olevien äänien laskemista varten
 5. Rekisterin tietosisältö
  Jäsenen nimi, postiosoite ja sähköpostiosoite.
  Mahdollisesti kasvattajatieto.
  Rekisteritietojen palautusta kysyttäessä kysely ohjataan jäsensihteerille, joka toimittaa rekisterissä mahdollisesti olevat kysyjää koskevat tiedot joko kirjeellä tai sähköpostilla. Mikäli kysyjästä ei ole tietoja rekisterissä, jäsensihteeri antaa tämän tiedon kysyjälle joko kirjeellä tai sähköpostilla.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tiedot on saatu / saadaan
  – jäseneltä itseltään, kun hän ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistyksen jäseneksi
  – kasvattajalta, kun hän ilmoittaa kasvattinsa uuden omistajan yhdistyksen jäseneksi. Kasvattajan on pyydettävä henkilön suostumus jäseneksi liittämisestä.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Nimi ja osoite voidaan luovuttaa jäsenlehden ja vuosikirjan postittamista varten painavalle painotalolle. Jäsenlehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, vuosikirja kerran vuodessa. Jäsenmäärän ilmoittaminen rotujärjestö Suomen Vinttikoiraliitto ry:lle kerran vuodessa.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  A. Manuaalinen aineisto
  Jäsenrekisteriä säilytetään Suomen Portugalinpodengot ry:n pilvipalvelussa. Jäsenrekisteriin on pääsy jäsensihteerillä, puheenjohtajalla ja sihteerillä. Jäsenrekisteri päivitetään joka kevät maksettujen jäsenmaksujen perusteella. Eronneiden / erotettujen jäsenten tiedot poistetaan rekisteristä. Lisäksi rekisteriä päivitetään tarpeen mukaan mm. uusilla jäsenillä ja osoitteenmuutoksilla.
  B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
  Rekisteri ei ole yhteydessä mihinkään ATK-järjestelmään.