Yhdistys

    > Hallitus
    > Jalostustoimikunta
    > Juoksutoimikunta
    > Leiritoimikunta

Yhdistyksen säännöt
Jäseneksi
Vuosittaiset kilpailut
PoPo-lehti
Kesäpäivät
Terveyskysely
Lomakkeet
    > Kennelnimi

Ilmoitustaulu

Kennelnimen puoltolausunnon hakeminen

Haettaessa kennelnimeä hakija tarvitsee rotujärjestön puoltolausunnon. Podengojen rotujärjestö on Suomen Vinttikoiraliitto (SVKL) joka vaatii puoltolausunnon myös rotuyhdistykseltä eli Suomen Portugalinpodengot ry:ltä.
Toimi siis näin:

1. Kennelnimen puoltolausunnon hakeminen Suomen Portugalinpodengot ry:ltä

Lähetä sihteerille kopiot seuraavista dokumenteista:
-vapaamuotoinen anomus että haet podengoyhdistyksen puoltolausuntoa
-allekirjoitettu kasvattajasitoumus tai tuloste omakoirasta
-todistus suoritetusta kasvattajan peruskurssista
-Suomen Portugalinpodengot ry:n jäsenmaksukuitti (nopeuttaa hakemuksen käsittelyä)

Hakemus käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa, kun hallitus on käsitellyt asian sihteeri kirjoittaa puoltolausunnon joka lähetetään hakijalle, ei siis SVKL:oon.

2. Kennelnimen puoltolausunnon hakeminen Suomen Vinttikoiraliitolta

Lähetä kopiot seuraavista dokumenteistä SVKL:n sihteerille:
- vapaamuotoinen anomus siitä että anot liiton puoltolausuntoa
- allekirjoitettu kasvattajasitoumus
- rotuyhdistyksen puoltolausunto
- todistus suoritetusta kasvattajan peruskurssista

Kun SVKLn sihteeri saa pyydetyt dokumentit hän laittaa asiasi hallituksen seuraavan kokouksen esityslistalle, ja kun SVKL:n hallitus on käsitellyt anomuksesi hän kirjoittaa sinulle puoltolausunnon ja lähettää sen postissa sinulle, ei siis Kennelliittoon.

3. Kennelnimen anominen Suomen Kennelliitosta

Kennelnimi anotaan siihen tarkoitetulla lomakkeella. Anomukseen tulee liittää todistusjäljennös kasvattajan peruskurssin suorittamisesta, rotujärjestön antama lausunto sekä allekirjoitettu kasvattajasitoumus.

Takaisin ylös